Willkommen bei der Brexbachtalbahn

… einer der schönsten Eisenbahnstrecken in Deutschland, einer großartigen Taleisenbahn von Neuwied am Rhein über Bendorf hinauf in den Westerwald nach Siershahn mit Anbindung an den ICE Köln-Frankfurt Mehr

HISTORISCH STATION RANSBACH-BAUMBACH NU ONDER MONUMENTENZORG !

“volgende halte Monumentenzorg!” Met deze mededeling zullen historici en alle leden van de vereniging Brexbachtalbahn e.V. blij en trots zijn. Zojuist is bekend geworden dat het station van de stad Ransbach-Baumbach een bijzondere status krijgt: het wordt door de “Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz” (GdKE) als cultureel monument erkend en als totaal met voorplein, perrons en emplacement in de lijst van monumenten in Rheinland-Pfalz opgenomen. Het geheel heeft het karakter van een typisch provinciaal station en is vanwege zijn historisch verleden met het oog op architectuur, techniek en verkeers- en economisch verleden bijzonder, aldus de bevoegde instantie. Het is een belangrijk voorbeeld van de industriële ontwikkeling van het Westerwald, welke eerst na de aansluiting op het Duitse spoorwegnet, eind van de 19e eeuw tot een economische bloei kwam, zowel in het Westerwald als in de regio Bendorf.

Het stationsgebouw is tot anno nu karakteristiek voor het stadsbeeld en toont innerlijk een zeldzaam unieke inrichting. Voor de toekomstige toeristenlijn is dit van groot belang en bezitten we hierdoor een nieuwe trekpleister welke zich prima laat combineren met het Westerwalder keramiek en de ijzergieterijen in en rond Bendorf. “In Bendorf bestaat geen bruikbaar station meer, des te waardevoller is het voor een toeristenproject als de Brexbachtalbahn dit gebouw en de omgeving in originele toestand te behouden, te restaureren en opnieuw te benutten” aldus Gernot Kallweit van de vereniging. Op zijn initiatief werd een beroep gedaan op de GdKE wat tot de registratie van dit monumentale gebouw en omgeving leidde.

BREXBACHTALBAHN e.V.- SUCCESVOLLE JAARVERGADERING

“Al veel bereikt, maar nog meer te doen!” Zo kan men de uitkomst van de jaarvergadering van de Vereniging Brexbachtalbahn e.V. samenvatten, welke kort voor Kerst gehouden werd. Na de vaststelling dat aan alle voorwaarden tot vergaderen werd voldaan begroette onze voorzitter, Adi Bongartz de talrijk aanwezige leden en berichte uitvoerig over de actuele stand van zaken tot private reactivering van de spoorlijn met een overzicht van het werk van de vereniging.

Alle noodzakelijke maatregelen aan de infrastructuur werden professioneel uitgevoerd, vele plannen zijn succesvol afgerond. Zoals de voltooiing van technische gereedschappen t.b.v. het werk aan de spoorlijn en de voorgenomen revisie van onze SKL (werktrein) met kraan, welke voor de komende zes jaar bedrijfsklaar en TÜV goedgekeurd is. Ook de talrijke activiteiten naast het normale werk aan de spoorlijn zijn een vermelding waard, zoals de succesvolle oefeningen met de THW (technische hulpdienst) en de vrijwillige brandweer Sayn, met wie een reddings-concept voor het Brexbachtal uitgewerkt werd.

Ook de “publieke optredens” werden door voorzitter Bongartz genoemd, bijvoorbeeld het jaarlijkse verenigingsfeest op 1 mei rondom haltepunt Abdij Sayn, de talrijke infostands in de regio en in Nederland en het, op initiatief van Gernot Kallweit voor de eerste keer georganiseerde “PopUp-Café” in station Ransbach-Baumbach, welke zich in dit decor direct als publiekstrekker bewees. Het is bovendien de wens van de vereniging dat het station onder Monumentenzorg gesteld gaat worden.

Vervolgens berichte penningmeester Olaf Hof over het financiële overzicht van 2017. De vereniging is dankzij vele giften van burgers en de ondersteuning van het bedrijfsleven steeds in staat om aan de verplichtingen te voldoen en daarnaast in de infrastructuur te investeren. Alle cijfers werden goedgekeurd met dank aan de penningmeester. Nieuwe verkiezingen voor bestuursfuncties zijn dit jaar niet aan de orde.

Verheugend was ook de belangstelling van burgemeester Gerhard Jung van Vallendar, sinds vele jaren lid van onze vereniging. Hij was onder de indruk van de actuele stand van zaken, de initiatieven van de leden en ziet in een gereactiveerde Brexbachtalbahn een grote toeristische verrijking van de regio, waarvan ook Vallendar kan profiteren. Nog steeds bezit de stad een station en samen met Engers en Neuwied zijn dan bijvoorbeeld historische treinritten mogelijk.

Na meer dan drie uur constructieve en positieve discussies en veel interessante informatie over het werk én de komende taken voor de vereniging beëindigde de voorzitter de vergadering en bedankte alle leden voor de buitengewone betrokkenheid in “de Brex”.

Verkeersverbond Rheinland-Pfalz opgericht

Milieuverenigingen, spoorweg-initiators, verkeersexperts, verenigingen en burgers uit Rheinland-Pfalz hebben, november 2018 in Koblenz een Verkeersverbond opgericht. Zij willen in een nauwe samenwerking spoorlijnen behouden en reactiveren. Het Verbond is tegen de verkoop van een gedeelte van het baanvak tussen Koblenz-Lützel en Bassenheim. Daardoor is het volgens de leden niet meer mogelijk het noordwestelijk stadsdeel van Koblenz via dit spoor te bereiken. De verkeersclub Duitsland, de bond voor Milieu- en Natuurbescherming, de reizigersvereniging PRO-BAHN en de spoor-initiatieven Koblenz-Ochtendung alsmede de BREXBACHTALBAHN e.V. zetten zich bovendien in voor het behoud, de reactivering en het benutten van buiten dienst gestelde spoorlijnen in Rheinland-Pfalz ten gunste van het toerisme. Ook in verband met fijnstofbelasting, klimaatveranderingen, dreigende rijverboden in steden met als gevolg de daarmee verbonden verkeersinfarcten zijn bestaande spoorlijnen belangrijke infrastructurele voorzieningen en te waardevol om, in plaats van te benutten afgebroken of tot fietspad gedegradeerd te worden.

Flyer zum Downloaden
Projektplan Stadtbahn KO-Bassenheim

Bündnis Mitglieder

HISTORISCH STATION VAN RANSBACH-BAUMBACH VOOR 2 DAGEN GEMOEDELIJK CAFÉ

Dat had “onze Gertud” nooit durven dromen: de laatste waardin van station Ransbach-Baumbach geloofde haar eigen ogen niet toen zij zaterdagmorgen 6 oktober 2018 het gebouw binnenwandelde en het volledig vervallen voormalige restaurant veranderd zag in een gemoedelijk café. Wekenlange voorbereidingen en restauratiewerkzaamheden waren nodig voordat het idee realiteit werd: het historische station uit 1894 tijdens de “Töpfermarkt” na lange tijd aan een breed publiek te presenteren. Al het werk was de moeite waard, een ware menigte hield de vrijwilligers van onze vereniging twee dagen lang bezig. Alle bezoekers waren enthousiast over de gepresenteerde exposities, van keramiek en modelbaan tot aan Old-Timers op het stationsplein en op de rails. Ook de bijzondere uitleg van onze seinhuiswachter in het prachtig gerestaureerde seinhuis werd zeer gewaardeerd. Velen haalden bij “Kaffee und Kuchen” herinneringen op aan de goede oude tijd bij de spoorwegen, zo werden vele ervaringen weer levendig met natuurlijk de wens binnenkort opnieuw vanaf dit station met een historische trein over de Brexbachtalbahn te kunnen rijden.

In een samenwerking met het Skulpturen- en Miniatuurmuseum in Ransbach-Baumbach en A & C Autoclassics in Siershahn wil de vereniging zich wijden aan het behoud en de presentatie van het stationsgebouw, waarvoor inmiddels en aanvraag is ingediend bij Monumentenzorg (Denkmalschutz)

Onze dank gaat uit naar alle actieve vrijwilligers voor haar buitengewone betrokkenheid bij dit project.