Algemene informatie en vragen aan de vereniging

Onderstaand de meest gestelde vragen en antwoorden:

Kan iedereen lid van de vereniging worden?
Natuurlijk kan iedereen, maar ook rechtspersonen (andere verenigingen, vennootschappen)
lid van de vereniging worden. In principe zijn er geen voorwaarden, echter heeft het bestuur
het recht aanvragen voor een lidmaatschap vooraf te controleren, zodat bijvoorbeeld een
lidmaatschap geen verenigingsdoel schaadt, de vereniging gevaar loopt of in haar financiële
bestaan wordt bedreigd. Maar in de regel noteren we iedere geïnteresseerde graag als lid!

Kan ik ook in de loop van het jaar lid worden?
Uw lidmaatschap kan iedere maand van het jaar ingaan. Uw bijdrage wordt dan aangepast
aan het aantal maanden.

Wat zijn de voorwaarden voor mijn lidmaatschap?
Eigenlijk alleen de aanmelding lidmaatschap ondertekenen; bij jongeren onder 18 jaar moeten
de ouders medeondertekenen.

Ik woon wat verder weg en kan daarom niet actief meehelpen, loont een lidmaatschap
dan wel voor mij?

Uiteraard loont het zich om lid te worden, het is niet verplicht om actief mee te helpen.
Het is voor de vereniging ook van belang regelmatige inkomsten te ontvangen in de vorm
van de jaarlijkse bijdragen. En: hoeveel meer leden de vereniging heeft, des te sterker staat
zij in haar onderhandelingen met sponsoren, gemeenten, de deelstaat en het land.

Wanneer ik naar de Brexbachtalbahn kom om mee te helpen, waar kan ik dan overnachten?
Ons lid Gernot Kallweit (telf. 0171-45.45.931) heeft het voormalige seinhuis Grenzau-Noord als
vakantiewoning ingericht, met woonkamer/keuken, slaapkamer en douche/toilet. Hier kunnen
actieve leden direct aan de spoorlijn en midden in de natuur, met grote ligweide en aan een beek
gratis overnachten. Overigens kunt U ook contact opnemen met ons bestuur of U bekende leden.
Verder worden op deze website onder “Touristik” diverse hotels genoemd waar eenvoudig,
dan wel luxueus kan worden overnacht.

Ik ben werkloos geworden en moet daarom mijn lidmaatschap opzeggen…..
Fout! Dat is helemaal niet nodig. Wanneer om financiële redenen een lidmaatschap niet meer
is op te brengen, aarzel dan niet met het bestuur te gaan praten. We zoeken dan naar een oplossing,
bijvoorbeeld door de betaling op te schorten totdat de persoonlijke omstandigheden zich verbeteren.

Kunnen buitenlanders ook lid worden?
Natuurlijk, spoorwegfans laten zich toch niet tegenhouden door grenzen, muren of slagbomen?
Neem contact op met: en samen met U regelen wij dit graag!

Hoeveel personen tellen mee in een gezinslidmaatschap?
Het gezinslidmaatschap geldt voor max. 2 volwassenen en de tot hun huishouden behorende
kinderen t/m 18 jaar. Daarna kunnen deze zelf lid van de vereniging worden.

Moet ik mijn lidmaatschap opzeggen wanneer ik dit verander in een gezinslidmaatschap?
Dat is niet nodig, een ieder tot het gezin behorende persoon ontvangt een eigen kaart.
We hebben dan alleen een opgave nodig wie tot het gezin behoort.

Mocht Uw vraag hier nog niet genoemd zijn, aarzel dan niet deze aan ons te stellen!