Beelden zeggen meer dan 1000 woorden

Met onze fotogalerij willen wij U een indruk geven wat de vereniging in de 4 jaar van haar
bestaan gepresteerd heeft, aan welke buitengewone hoeveelheid werk en vrijwillige inzet
het project reactivering ten grondslag ligt en welke sociale aspecten wat betreft teambilding,
vasthoudendheid en actieve vrijetijdsbesteding zich met “de Brex “verbinden, door alle
leeftijden heen.

Maar ook foto’s van onze evenementen en bijzondere gebeurtenissen worden hier in de
toekomst gepubliceerd.