Bewijs van lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging Brexbachtalbahn e.V. vraagt U aan door het invullen
van de Beitrittserkläring (Download)

Met Uw handtekening onder de verklaring erkent U de statuten van de vereniging en daarmee alle rechten en plichten. Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt U in een gefrankeerde enveloppe naar onze penningmeester in Niederfischbach. Uiteraard kunt U de aanvraag ook persoonlijk aan en lid of aan het bestuur afgeven.

Na inschrijving ontvangen alle nieuwe leden met ingang van 2011 een bewijs van lidmaatschap en een klein presentje. Met deze kaart bent U dan tijdens speciale ritten op de Brexbachtalbahn en op evenementen als lid herkenbaar. Ook ontvangt U van ons het magazine Brexposé, welke op dit moment nog onregelmatig verschijnt maar in de toekomst 4x per jaar zal worden uitgebracht. Verder kunnen leden, na aanvang van een regelmatig treinverkeer tussen Neuwied en Siershahn profiteren van kortingen bij omliggende hotels en restaurants. Onderhandelingen hierover lopen inmiddels.