BREXBACHTALBAHN e.V.- SUCCESVOLLE JAARVERGADERING

“Al veel bereikt, maar nog meer te doen!” Zo kan men de uitkomst van de jaarvergadering van de Vereniging Brexbachtalbahn e.V. samenvatten, welke kort voor Kerst gehouden werd. Na de vaststelling dat aan alle voorwaarden tot vergaderen werd voldaan begroette onze voorzitter, Adi Bongartz de talrijk aanwezige leden en berichte uitvoerig over de actuele stand van zaken tot private reactivering van de spoorlijn met een overzicht van het werk van de vereniging.

Alle noodzakelijke maatregelen aan de infrastructuur werden professioneel uitgevoerd, vele plannen zijn succesvol afgerond. Zoals de voltooiing van technische gereedschappen t.b.v. het werk aan de spoorlijn en de voorgenomen revisie van onze SKL (werktrein) met kraan, welke voor de komende zes jaar bedrijfsklaar en TÜV goedgekeurd is. Ook de talrijke activiteiten naast het normale werk aan de spoorlijn zijn een vermelding waard, zoals de succesvolle oefeningen met de THW (technische hulpdienst) en de vrijwillige brandweer Sayn, met wie een reddings-concept voor het Brexbachtal uitgewerkt werd.

Ook de “publieke optredens” werden door voorzitter Bongartz genoemd, bijvoorbeeld het jaarlijkse verenigingsfeest op 1 mei rondom haltepunt Abdij Sayn, de talrijke infostands in de regio en in Nederland en het, op initiatief van Gernot Kallweit voor de eerste keer georganiseerde “PopUp-Café” in station Ransbach-Baumbach, welke zich in dit decor direct als publiekstrekker bewees. Het is bovendien de wens van de vereniging dat het station onder Monumentenzorg gesteld gaat worden.

Vervolgens berichte penningmeester Olaf Hof over het financiële overzicht van 2017. De vereniging is dankzij vele giften van burgers en de ondersteuning van het bedrijfsleven steeds in staat om aan de verplichtingen te voldoen en daarnaast in de infrastructuur te investeren. Alle cijfers werden goedgekeurd met dank aan de penningmeester. Nieuwe verkiezingen voor bestuursfuncties zijn dit jaar niet aan de orde.

Verheugend was ook de belangstelling van burgemeester Gerhard Jung van Vallendar, sinds vele jaren lid van onze vereniging. Hij was onder de indruk van de actuele stand van zaken, de initiatieven van de leden en ziet in een gereactiveerde Brexbachtalbahn een grote toeristische verrijking van de regio, waarvan ook Vallendar kan profiteren. Nog steeds bezit de stad een station en samen met Engers en Neuwied zijn dan bijvoorbeeld historische treinritten mogelijk.

Na meer dan drie uur constructieve en positieve discussies en veel interessante informatie over het werk én de komende taken voor de vereniging beëindigde de voorzitter de vergadering en bedankte alle leden voor de buitengewone betrokkenheid in “de Brex”.