125 jaar Brexbachtalbahn

Op 30 mei 1884 werd, na 12 jaar plannen en bouwen de spoorlijn van Engers naar Siershahn geopend. De lijn is in totaal 21,6 kilometer lang, gemeten vanaf station Engers. Tussen Engers en Siershahn is een hoogteverschil van 230 meter te overbruggen, hiervoor moesten 39 bruggen en viaducten en 7 tunnels gebouwd worden.

Met het opheffen van het personenvervoer in 1989 begon de terugval van de lijn. Het goederenverkeer werd op het gedeelte Engers-Grenzau tot 1994, en op het traject Grenzau-Siershahn nog tot 2001 in stand gehouden. Ter gelegenheid van de Drie-Steden-Wandeldagen, welke rond Hemelvaartsdag werden gehouden reden er tot 1995 nog stoomtreinen tussen Neuwied en Grenzau. Dit evenement trok ieder jaar 30.000 spoor- en wandelliefhebbers. Op 30 april 2004 werd de BREXBACHTALBAHN tussen Engers en de fabrieks-aansluiting Ludwig officieel stilgelegd. Het gedeelte tussen Ludwig en Siershahn degradeerde tot een lokale goederenlijn. Tijdens de bouw van de ICE-hogesnelheidslijn werd een verbindingsboog aangelegd vanaf de BREXBACHTALBAHN naar de het tracé voor aanvoer van materiaal.

Met het beëindigen van het trajectverdrag tussen de staat en de Deutsche Bahn in Maart 2007 zou het doek voor de BREXBACHTALBAHN definitief gevallen zijn.
De emplacementen zouden afgebroken zijn, gebouwen verkocht en op delen van het tracé werden mogelijk fiets- of wandelwegen aangelegd. Door het ontwerpen én aanmelden van een verkeersplan is dit door de vereniging BREXBACHTALBAHN en Eifelbahn Verkehrsgesellschaft uit Linz voorkomen. De vereniging is door het Finanzamt Koblenz erkend als non-profit organisatie. Vanaf zomer 2007 wordt er gewerkt aan het verwijderen van bomen,struiken en onkruid op en langs de spoorlijn. Het 125-jarig jubileum van de BREXBACHTALBAHN werd Pinksteren 2009 in Ransbach-Baumbach met een groot stoomtreinfestival gevierd. Sinds februari 2010 is het gedeelte Grenzau-Siershahn officieel weer in bedrijf en wordt regelmatig voor speciale ritten benut. Inmiddels werken de vereniging en de exploitant aan de reactivering van het gedeelte Grenzau via Bendorf naar Neuwied.