Het project

Treinen wekken emotie, enthousiasme en fascinatie op en….. verbinden generaties, steden, landschappen en culturen. Ze heeft een stempel op ons leven en op onze reisgewoonten gedrukt, heeft ons bij elkaar gebracht, de industrialisering gemotiveerd en financiële groei opgeleverd. Ook de gunstige ontwikkeling van het Westerwald was zonder de spoorwegen niet mogelijk.

Het opkomende autobezit, de structurele veranderingen, de hervormingen bij de Deutsche Bahn en foutieve politieke beslissingen hadden echter tot gevolg dat veel spoorlijnen in de laatste 20 jaar opgeheven zijn – met grote gevolgen: verstopte wegen, schade aan het milieu en ontbrekende alternatieven in het vervoer, met name voor ouderen. Stijgende energieprijzen, klimaatproblemen en de daardoor ingezette bewustwording voor duurzaamheid maken het spoorwegsysteem voor de
economie en het toerisme weer interessant. Spoorlijnen die nog niet afgebroken of omgebouwd zijn tot fietspaden worden met groot succes gereactiveerd omdat men het nut opnieuw erkend en op waarde weet te schatten.

De Brexbachtalbahn is een historisch belangrijke spoorlijn en is met haar heuvelachtig karaker zonder twijfel één van de mooiste zijlijnen van Duitsland. Ze koppelt het gebied Koblenz – Neuwied én het Rijndal aan het Westerwald en de ICE (hogesnelheidslijn) in Montabauer, verbindt 2 natuurparken en is daardoor – anders dan een gewone verbinding – toeristisch bijzonder interessant. Ze opent voor het Westerwald een schat van mogelijkheden; van een vroeger industriegebied naar een welvarende recreatie – en toeristenregio met veel kultuurhistorische bezienswaardigheden.

Met de reactivering hebben wij als vereniging Brexbachtalbahn e.V. een ambitieus project gestart welke het imago van de regio duidelijk in waarde zal verhogen. Het noordelijk deel van Rheinland – Pfalz is het activiteitencentrum tussen de gebieden Rhein – Main en Rhein – Ruhr. Met een gereactiveerde Brexbachtalbahn wordt de kracht van het natuurgebied Mittelrhein – Westerwald duidelijk verhoogd. Thema’s als wandelen, Rheinsteig, Werelderfgoed, Römerhistorie met de Limes,grondstof klei/keramiek, ijzergietkunst, kastelen en burchten zijn maar enkele voorbeelden welke met de Brexbachtalbahn nog beter met elkaar verbonden en toegankelijk gemaakt worden. “Die Brex “ zal nieuwe bezoekersstromen aantrekken en daardoor een toegevoegde waarde voor de regio zijn. Dat levert weer arbeidsplaatsen op en versterkt de plaatselijke middenstand evenals de restaurants en hotels.