HISTORISCH STATION RANSBACH-BAUMBACH NU ONDER MONUMENTENZORG !

“volgende halte Monumentenzorg!” Met deze mededeling zullen historici en alle leden van de vereniging Brexbachtalbahn e.V. blij en trots zijn. Zojuist is bekend geworden dat het station van de stad Ransbach-Baumbach een bijzondere status krijgt: het wordt door de “Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz” (GdKE) als cultureel monument erkend en als totaal met voorplein, perrons en emplacement in de lijst van monumenten in Rheinland-Pfalz opgenomen. Het geheel heeft het karakter van een typisch provinciaal station en is vanwege zijn historisch verleden met het oog op architectuur, techniek en verkeers- en economisch verleden bijzonder, aldus de bevoegde instantie. Het is een belangrijk voorbeeld van de industriële ontwikkeling van het Westerwald, welke eerst na de aansluiting op het Duitse spoorwegnet, eind van de 19e eeuw tot een economische bloei kwam, zowel in het Westerwald als in de regio Bendorf.

Het stationsgebouw is tot anno nu karakteristiek voor het stadsbeeld en toont innerlijk een zeldzaam unieke inrichting. Voor de toekomstige toeristenlijn is dit van groot belang en bezitten we hierdoor een nieuwe trekpleister welke zich prima laat combineren met het Westerwalder keramiek en de ijzergieterijen in en rond Bendorf. “In Bendorf bestaat geen bruikbaar station meer, des te waardevoller is het voor een toeristenproject als de Brexbachtalbahn dit gebouw en de omgeving in originele toestand te behouden, te restaureren en opnieuw te benutten” aldus Gernot Kallweit van de vereniging. Op zijn initiatief werd een beroep gedaan op de GdKE wat tot de registratie van dit monumentale gebouw en omgeving leidde.