HISTORISCH STATION VAN RANSBACH-BAUMBACH VOOR 2 DAGEN GEMOEDELIJK CAFÉ

Dat had “onze Gertud” nooit durven dromen: de laatste waardin van station Ransbach-Baumbach geloofde haar eigen ogen niet toen zij zaterdagmorgen 6 oktober 2018 het gebouw binnenwandelde en het volledig vervallen voormalige restaurant veranderd zag in een gemoedelijk café. Wekenlange voorbereidingen en restauratiewerkzaamheden waren nodig voordat het idee realiteit werd: het historische station uit 1894 tijdens de “Töpfermarkt” na lange tijd aan een breed publiek te presenteren. Al het werk was de moeite waard, een ware menigte hield de vrijwilligers van onze vereniging twee dagen lang bezig. Alle bezoekers waren enthousiast over de gepresenteerde exposities, van keramiek en modelbaan tot aan Old-Timers op het stationsplein en op de rails. Ook de bijzondere uitleg van onze seinhuiswachter in het prachtig gerestaureerde seinhuis werd zeer gewaardeerd. Velen haalden bij “Kaffee und Kuchen” herinneringen op aan de goede oude tijd bij de spoorwegen, zo werden vele ervaringen weer levendig met natuurlijk de wens binnenkort opnieuw vanaf dit station met een historische trein over de Brexbachtalbahn te kunnen rijden.

In een samenwerking met het Skulpturen- en Miniatuurmuseum in Ransbach-Baumbach en A & C Autoclassics in Siershahn wil de vereniging zich wijden aan het behoud en de presentatie van het stationsgebouw, waarvoor inmiddels en aanvraag is ingediend bij Monumentenzorg (Denkmalschutz)

Onze dank gaat uit naar alle actieve vrijwilligers voor haar buitengewone betrokkenheid bij dit project.