JAARVERGADERING 2015

Exact op de dag van de opening van het carnavalsseizoen (11.11.16) nodigde de vereniging Brexbachtalbahn e.V. haar leden uit tot de jaarlijks vergadering in Berghotel Rheinblick in Bendorf. Maar hier ging het er tijdens de bijeenkomst wat serieuzer aan toe.

Voorzitter Adi Bongartz begroette de talrijk aanwezige leden en begunstigers van “de Brex” en liet in zijn jaaroverzicht het gehele verenigingsgebeuren de revue passeren. Daarbij constateerde hij een positieve balans wat het werk van de leden van de vereniging betreft. Alle noodzakelijke werkzaamheden aan de infrastructuur, herstel- en onderhoudswerk aan de spoorlijn en aan gebouwen en voertuigen werden professioneel uitgevoerd. Om dit vele werk te vergemakkelijken zijn diverse technische gereedschappen en werktuigen aangeschaft. Ook de tent (“locloods”) krijgt in de komende week een nieuw, kwalitatief beter dak. Zonder de enorme inzet van onze leden was al dit werk niet mogelijk geweest. Bongartz bedankte hen daarom nogmaals voor hun buitengewone inzet.

Ook de toegezegde financiële middelen door het Landkreis Neuwied en Mayen-Koblenz alsook de stad Neuwied in verband met de door Duitsland gewenste 15% deelname aan de subsidie werden positief ontvangen. Veel minder tevreden is men binnen de vereniging en zijn omgeving echter over het gedrag van de stad Bendorf. De door burgemeester Kessler ingestelde commissie bestaat alleen uit leden van de gemeenteraad. Vertegenwoordigers van onze vereniging én externe vaklieden, die voor technische vragen vanuit de raad bij zouden kunnen dragen zijn niet uitgenodigd. Daarom zal de vereniging deelname in de commissie nu officieel aanvragen.

Bij een financiële bijdrage door de stad Bendorf zijn de kosten voor gelijkvloerse én technisch beveiligde overwegen in de subsidie inbegrepen en wordt de stad hierdoor voor verdere financiering niet belast. Om duidelijkheid te krijgen wat het effect is van een gesloten overweg op het wegverkeer zal de vereniging expertise aanvragen bij een deskundig bedrijf. Daarnaast zal in de komende tijd een officiële verkeerstelling tijdens een weekend worden gehouden.

Josef Kretzer van het Engerser Convent (en verenigingslid) toonde zich, evenals enkele ondernemers verbaasd dat er tot dusver geen antwoorden op hun brieven aan de stad Bendorf en de burgemeester ontvangen zijn. Alle leden en gasten beklemtoonden nogmaals dat het project tot reactivering van de spoorlijn ten gunste van de stad en de regio krachtig wordt voortgezet en niets zal worden nagelaten het doel te bereiken. Zo zal ook dit jaar weer onze stand op de Bendorfer Kerstmarkt aanwezig zijn, waar niet alleen de inwoners antwoord op hun vragen krijgen maar zich ook kunnen aanmelden om mee te helpen.

Penningmeester Olaf Hof belichte de financiële situatie van de vereniging. Naast de opbrengst uit meerdere uitverkochte speciale ritten ontwikkelden zich bovendien de giften en donaties tot een belangrijke inkomstenbron, waardoor de vereniging het afgelopen jaar aan alle financiële verplichtingen kon voldoen.

Na vragen en korte discussies vanuit de aanwezigen werd het bestuur decharge verleend en voor het volgende jaar herbenoemd.