Jaarvergadering

Naast het bestuur is ook de jaarvergadering, volgens de statuten paragraaf 8, een orgaan waar besluiten en opdrachten van de leden genomen kunnen worden.

Op de jaarvergadering geeft het bestuur een verslag over het afgelopen jaar. De vergadering die éénmaal per jaar, meestal in het voorjaar wordt gehouden wordt uiteraard ook gebruikt om over de plannen voor de komende jaren te discussiëren en te besluiten.

Daarna wordt een korte samenvatting van de notulen en een verslag van de jaarvergadering met ingang van 2011 ook in de Brexposé gepubliceerd.