Reactivering BREX gaat verder

Het onlangs in de Rheinzeitung verschenen artikel „Reactivering Brex ten einde ?” heeft bij veel leden en belangstellenden van de Brex voor ongerustheid gezorgd. Bij het bestuur en onze spoorwegondernemer was het afwijzende antwoord van de verkeersminister van Rheinland-Pfalz op de schriftelijke vraag van het gemeentebestuur van Bendorf of op toestemming voor een gelijkvloerse kruising naar het industriegebied, ter hoogte van de B42 gerekend kon worden, geen verrassing. Op deze schriftelijke aanvraag werd slechts naar de wetgeving gekeken. Over een toestemming moet echter worden onderhandeld. Daartoe zal het bestuur contact opnemen met het ministerie.

We moeten ervan uitgaan dat de gemeenteraad van Bendorf in de volgende vergadering mogelijk tegen de Brex zal stemmen- terwijl er eerder tweemaal voor gestemd werd. Dat is dan niet alleen zeer betreurenswaardig maar waarschijnlijk ook landelijk uniek! De vereniging en onze vervoerder hadden de reactivering graag in samenwerking met de gemeenten gerealiseerd, wat voor beide kanten zinvol en kostenbesparend was geweest.

Om ons voorgenomen doel toch te bereiken is nu door bestuur en vervoerder besloten de zaken zelf ter hand te nemen en niet verder op politieke berichten te wachten. Van de, aan de spoorlijn liggende gemeenten en landkreisen komen zeer positieve signalen om de Brex verder te ondersteunen. Er worden inmiddels aanvullende gesprekken gevoerd met privé-geldverstrekkers. Al het nodige werk aan de spoorlijn, gebouwen en voertuigen gaat in 2017 onverminderd verder, ook het vrijmaken van het traject in de richting Engers en Höhr-Grenzhausen wordt voortgezet.

Wie ons daarbij wil ondersteunen is met donaties, giften in natura of door actieve inzet altijd van harte welkom!